جذب قدرتمند پول | آریافایل
دسته بندی

Share

» :: جذب قدرتمند پول
تکنولوژی بینورال سابلیمینال مدرن ترین روش تاثیرگذاری روی مغزوذهن انسان می باشد.

یکی ازعواملی که تاثیرگذاری این فایل های سابلیمینال را به طور شگفت آوری افزایش می دهد این است که عبارات تاکیدی مثبت توسط آهنگ پوشش داده شده اندواین عبارات وارتعاشات مثبت بصورت عبارتهای پنهان دریک فرکانسی بالاترازفرکانس شنوایی بارها وبارها به ضمیرناخوداگاه ارسال می شود.
گوش سپردن به این فایل ارتعاش جذب ثروت در شما را تقویت کرده وضمیرناخودآگاه را برای فراهم کردن مسیر کسب درآمد برنامه ریزی می کند.

به صدای درون خود گوش دهید ودرجهت آن تلاش کنید.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
بینورال سابلیمینال , ضمیرناخودآگاه , عبارات تاکیدی , ذهن انسان , جذب ثروت