راهنمای کامل سیستم های حضور و غیاب (از خرید تا تعمیرات) | آریافایل
دسته بندی

Share

» :: راهنمای کامل سیستم های حضور و غیاب (از خرید تا تعمیرات)

آموزش جامع سیستم های حضور وغیاب(راهنمای کامل خرید تا تعمیرات)

* معرفی کامل انواع دستگاه حضور وغیاب و مزایا و معایب هریک از آنها

* آشنایی با قطعات اصلی دستگاه حضور و غیاب

* آشنایی با انواع نرم افزار حضور و غیاب

* راهنمای کامل انتخاب و خرید سیستم حضور و غیاب

* معرفی ملزومات و نکات کلیدی در جلسه نصب و آموزش

* راهنمای کامل نصب و حفظ و نگهداری سیستم حضور وغیاب

* آشنایی با مشکلات عمده سیستم های حضور و غیاب و راه رفع مشکل (تعمیرات دستگاه و رفع مشکلات نرم افزار(

خرید و دانلود محصول

1397/03/29
تعمیر دستگاه حضور و غیاب , راهنمای کامل سیستم های حضور و غیاب , حضور و غیاب , راهنمای حضور و غیاب